Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Kombatanta im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta”

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

 https://domkombatantalodz.pl/

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Do niezgodności/wyłączeń należy wskazać m. in.:

- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego;

- brak wersji na urządzenia mobilne.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Ułatwienia na stronie

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

- Menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego/ treści / stopki;

- Mapa strony, ułatwiająca dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;

- Wersja kontrastowa, uruchamiana przyciskiem w menu głównym;

- Możliwość zmiany rozmiaru czcionki, uruchamiana przyciskiem w menu górnym.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Małgorzata Drozdowska-Cupriak, e-mail m.cupriak@domkombatantalodz.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 655-30-30.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26

 • Sekretariat/Pracownik Socjalny

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane automatycznie. Pomieszczenia znajdują się na I kondygnacji, do której prowadzą schody lub można wjechać windą na poziom „0”.

 Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Wzdłuż ulicy siedziby budynku DPS można parkować, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Można także parkować na terenie należącym do DPS.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku przy głównym wejściu znajduje się tablica tyflograficzna. W windzie znajdują się oznaczenia alfabetem braille'a, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących a także informacja głosowa. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących,tj. szklanych drzwi i schodów.

Na miejscu i online jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego .

W sekretariacie zamontowana jest pętla indukcyjna.

 

 • Gabinet Pomocy Doraźnej

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane automatycznie. Pomieszczenie znajdują się na parterze. Pomieszczenia znajdują się na I kondygnacji, do której prowadzą schody lub można wjechać windą na poziom „0”. Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Wzdłuż ulicy siedziby głównego budynku MOPS znajduje się parking, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Można także parkować na terenie należącym do DPS.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku przy głównym wejściu znajduje się tablica tyflograficzna. W windzie znajdują się oznaczenia alfabetem braille'a, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących a także informacja głosowa. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących,tj. szklanych drzwi i schodów.

Na miejscu i online jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego .

W sekretariacie zamontowana jest pętla indukcyjna.

 

 • Dział Finansowo – Księgowy

Wejście do budynku przez drzwi o szerokości pozwalającej na wjazd wózkiem inwalidzkim, otwierane automatycznie. Pomieszczenia znajdują się na IV kondygnacji, do której prowadzą schody. Windą można dojechać tylko na poziom „+2”.

Wejście do budynku jest z poziomu terenu i nie wymaga użycia platformy czy pochylni.

Wzdłuż ulicy siedziby budynku DPS można parkować, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.Można także parkować na terenie należącym do DPS.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku przy głównym wejściu znajduje się tablica tyflograficzna. W windzie znajdują się oznaczenia alfabetem braille'a, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących a także informacja głosowa. Przed budynkiem oraz w środku są dostępne oznaczenia kontrastowe przeszkód komunikacyjnych dla osób słabowidzących,tj. szklanych drzwi i schodów.

Na miejscu i online jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego .

W sekretariacie zamontowana jest pętla indukcyjna.

Z tłumacza języka migowego można korzystać bezpłatnie online na stronie

https://tlumacz.migam.org/

Link do FB:

Znalezione obrazy dla zapytania: facebook

Krajowy Rejestr Domów Opieki

Krajowa Izba Domów Opieki